Hızlı Erişim

TIP FAKÜLTESİ

Mevzuat

Devlet Memurlari Kanunu                                                                                                                     İndir 

Yüksekogretim Kanunu                                                                                                                          İndir

Yüksekogretim Personel Kanunu

Gelir Vergisi Kanunu

Harcirah Kanunu

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Arastirma ve Gelistirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkinda Kanun

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Ekleri

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Danışma Yönergesi

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI (İntörlük Dönemi) Eğitimi Yönergesi

Ordu Üniversitesi Lisans ve Önlisans Mezuniyet Belgeleri, Diploma ve Diploma Eki Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge

Ordu Universitesi Ogretim Uyeligi Kadrolarina Basvuru ve Atanma Kosullari ve Uygulama Yonergesi

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Rotasyonlar-Terimler Sözlüğü


Ekleme tarihi: 30-11-2018 06:50:32 Güncellenme tarihi: 02-01-2019 15:10:40