Hızlı Erişim

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kutluhan YILMAZ
Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Emine YURDAKUL ERTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Büşra YILMAZ
Araştırma Görevlileri 
Arş. Gör. Emine Aylin YILMAZ 
Arş. Gör. Merve ERDOĞAN 

Bölüm Hakkında

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak poliklinik hizmeti Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası’nda yapılmaktadır. Kliniğimizde genel çocuk hastalıklarının tanı, takip ve tedavisinin yanı sıra prematüre ve yenidoğan yoğun bakımı, kardiyoloji (çocukluk çağı kalp hastalıkları teşhis ve tedavisi) gibi özel konularda da hizmet verilmektedir.

Hastanemizde çocuk, süt çocuğu ve çocuk yoğun bakım servisi ve bu servislerde toplam 65 yatak, yenidoğan yoğun bakım servisinde 20 küvöz bulunmaktadır.Yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitemizde solunum desteği gereken hastalar için ventilatörler, hasta takibi için monitörler, pulse oksimetreler bulunmaktadır.

Çocuklarımızın anne karnından başlayarak tıbbi kontrol ve tedavilerinin gereğince yapılması sağlıklı bir yaşamın temelidir. Anabilim Dalımız bu prensipten yola çıkarak hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

 


 

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kutluhan YILMAZ

 


Ekleme tarihi: 29-11-2018 08:12:30 Güncellenme tarihi: 29-11-2018 09:56:08