E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
TIP FAKÜLTESİ
Anasayfa

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 

Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Özgür ENGİNYURT

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Melike KARABULUT

Arş. Gör. Altun GÜNDAY

Arş. Gör. Okan AĞDAŞ

Arş. Gör. Mustafa KILIÇ

Arş. Gör. Fatma ŞEN

Arş. Gör. Tuğba DAĞAŞAN

Arş. Gör. Mervegül KAYA

 Bölüm Hakkında

     Diğer tüm uzmanlık dalları gibi Aile Hekimliği de bir gereksinime yanıt olarak ortaya gelmiştir. İlk kez 1920’li yıllarda Avrupa’da, 50’lerde ABD’de tartışılmaya başlanmış ve uygulamaya geçmiş olsa da, ülkemizde tıbba bu yeni bakış açısının yansımaları ilk kez 1960’larda 224 sayılı yasa ve Toplum Hekimliği modeli kapsamında bütünleştirilmiş bakım başlığı altında gündeme gelmiştir. Basamaklandırılmış sağlık sunum modelinde birinci basamak sağlık hizmetleri içerisine yerleşmiş bulunan bu anlayış zaman içerisinde gelişim göstermiş ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlık kazanmıştır. 

Ülkemizde 1983 yılında ayrı bir uzmanlık dalı olarak \"Tababet Uzmanlık Tüzüğünde\" yer alan aile hekimliği uzmanlığı, basamaklı sağlık sunum modelinde birinci basamağın klinik uzmanlık dalı olarak yerini almış oldu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Ankara) ilk aile hekimliği anabilim dalı kuruldu ve 1985 yılında aile hekimliği uzmanlık eğitimine Sağlık Bakanlığı ve SSK\' ya bağlı eğitim hastanelerinde başlandı. 1993 yılında Yüksek Öğretim Kurumunun 24.06.1993 tarih ve 12547 sayılı kanun ve 2882 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca üniversitelerde Aile Hekimliği eğitiminin temelini oluşturmak üzere Anabilim Dalları kurulması kararı alınmıştır

Mezuniyet öncesi eğitim: 
Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde öğrencilere aile hekimliğini tanıtıcı dersler anlatılmakta, intern doktorlar birinci basamak sağlık hizmetleri ve Aile Hekimliği konularında bilgilendirilmektedir. 

Mezuniyet sonrası eğitim:
Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 36 aydır. Bu süre aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 AİLE HEKİMLİĞİ - 12 AY

İÇ HASTALIKLARI - 6 AY (1 AY KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ)

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - 6 AY

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM - 5 AY

GENEL CERRAHİ - 2 AY

PSİKİYATRİ - 3 AY

SEÇMELİ 1 - 1 AY

SEÇMELİ 2- 1 AY

Seçmeli dış rotasyonların, Göğüs hastalıkları, Dermatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji ve KBB bölümlerinden birinde yapılması gereklidir.

Asistanlık eğitimi süresince rotasyon yeterlilikleri ilgili anabilim dallarından alınmakta, buna ek olarak eğitim faaliyetleri Aile Hekimliği anabilim dalında seminerler ve literatür sunumları ile mezuniyet sonrası eğitim sürdürülmektedir.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Özgür Enginyurt ‘un Göreve başlaması ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görevlendirilmesi ile birlikte 24 Mayıs 2012 tarihinde kurulmuştur.
Mezuniyet öncesinde; tıp fakültesi öğrencilerinin aile hekimliği konusunda bilgilendirilmeleri, birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda dikkat edilmesi gerekenler, karşılaşılabilen zorluklar ve aile hekimliği derslerinin anlatılması amaçlanmış,
Mezuniyet sonrasında; 3 yıllık aile hekimliği asistanlık süresinin etkin bir şekilde zorunlu rotasyonlarla tamamlanarak aile hekimliği uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmıştır.


                        

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı