Hızlı Erişim

TIP FAKÜLTESİ

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 2020-2021’deki Sınavlar (Güncel)

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 2020-2021’deki Sınavlar

2020-2021 eğitim öğretim sınavları covid tedbirleri kapsamında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Covid-19 salgınına bağlı olarak sınav sisteminde tekrar değişiklik yapılabilir.

Dönem I-II-III Öğrencilerin Sınavları

1. Online eğitim verilmesi nedeniyle 2020-2021 dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla kurul sınavları için derse devam zorunluluğu aranmayacaktır.

2. Kurul sınavları UZEM aracılığı ile yapılacaktır.

3. Kurul sınavlarında uygulama sınavları yapılmayacaktır.

4. Kurul sınavlarında 100 soru sorulacak olup herhangi bir kesinti veya olumsuzluk düşünülerek sınav süresi 110 dakika olarak düzenlenecektir. Sınav her koşulda bu zaman dilimi içerisinde tamamlanacaktır.

5. Kurul sınavlarında baraj uygulanmayacaktır.

6. Sınav soru sayıları anabilim dallarının ders ağırlıklarına göre belirlenmiş olup koordinatörler ve koordinatör yardımcıları tarafından sisteme yüklenecektir.

7. 2020-2021 dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla kurul sınavlarında pratik uygulama sınavları yapılmayacak bu konularla ilgili sorular, teorik sınav sorularına eklenecektir.

8. Online kurul sınavına mazeretlerinden dolayı giremeyen öğrencilere Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğine göre uygulama yapılacaktır. Mazaret sınavları yüz yüze yapılacaktır.

9. Kurul sınavları sonuçlarına bakılmaksızın tüm öğrenciler final sınavına gireceklerdir.

10. Final ve bütünleme de 200 soru sorulacaktır. 2020-2021 dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla final ve bütünleme sınavlarında pratik uygulama sınavları yapılmayacak bu konularla ilgili sorular, teorik sorulara eklenecektir.

11. Kurul sınavlarının %40’ı final veya bütünleme sınavının %60’ı alınarak geçme notu hesaplanacaktır. Ortalaması 60 ve üstü olan öğrenciler başarılı sayılacaktır.

12. Final veya bütünlemeden 55 alamayan öğrenci başarılı sayılmayacaktır.

13. Final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılacaktır.

14. Yüz yüze sınavlarda son üç gün içinde alınmış HES kodu istenecektir.

15. Sınavlarda sosyal mesafeye dikkat edilecektir.

16. Sınava maske ile gelinecektir.

17. Sınava girişte öğrencilerin ateşleri ölçülecek, el dezenfektanları kullanılacak ve sınav salonları öğrencilerden önce dezenfekte edilecektir. Sınav sonrası da sınıflar tekrar dezenfekte edilecektir.

18. Sınavlara cep telefonu ile girilemeyeceği için öğrencilerin gerekli tedbirlerini alarak sınava öyle gelmeleri önemlidir.

Dönem IV ve V öğrencilerin sınavları

1. 2020-2021 eğitim öğretim yılında teorik dersler online pratikler yüz yüze yapılacak olup sınavlar da yüz yüze yapılacaktır.

2. Öğrenciler ikinci dönemde uygulamalarını yaparken üç gruba ayrılacak ve her grup yüz yüze uygulamalarını yaptıktan sonra sınav yapılacaktır.

3. Uygulama sınavları yapılırken sosyal mesafeye dikkat edilecek olup sınavlara maske ile girilecektir.

4. Öğrencilerin sınav değerlendirilmesinden dersin hocaları sorumludur.

5. Sınavlar yapıldıktan sonra notlar iki iş günü içinde anabilim dalı tarafından dekanlığa gönderilir.


Eklenme Tarihi : 03-11-2020 13:41:34