Hızlı Erişim

TIP FAKÜLTESİ

Sağlık İşletmeleri Yönetimi Dersini Alan Öğrencilerimizin Dikkatine

I.Ara Sınav: 15 Ocak, 2020, Saat:15.30

 

Sorumlu Konular: 1.İşletmecilikle ilgili temel kavramlar ve işletme türleri, 2.Yönetim

Tanımı , Tarihsel Gelişimi ve İşlevleri, 3.Sağlık ve sağlık hizmetlerinin özellikleri,

sınıflandırılması, fonksiyonları, 4.Sağlık sistemi ve dış çevre ilişkileri, 5.Sağlık işletmelerinde

kuruluş çalışmaları, 6.Türkiyede sağlık sağlık hizmetleri gelişimi, örgütlenmesi,

 

II. Arasınav: 16 Nisan 2021, Saat: 15:30

 

Sorumlu Konular: 7.Hastanelerin Tanımı, özellikleri, işlevleri ve sınıflandırılması, 2.Sağlık

İşletmelerinde üretim yönetimi, 8.Sağlık hizmetlerinde pazarlama yönetimi, 9.Finansal

yönetim ve sağlık hizmetleri finansmanı, 9.İnsan kaynakları yönetimi, 10.Sağlık

işletmelerinde stratejik yönetim

 

Final Sınavı:11 Haziran 2021, Saat:15:30

 

Sorumlu konular: I. ve II. Sınav konuları ve 14.Sağlık işletmelerinde performans yönetimi,

15. Hastanelerde bina yönetimi, 16.Sağlık işletmelerinde hasta hakları ve etik.

 

Ders Kitabı: Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Prof. Dr. Mahmut

Akbolat, Doç. Dr. Oğuz Işık, Nobel Yayınları


Eklenme Tarihi : 10-11-2020 15:15:59