Hızlı Erişim

TIP FAKÜLTESİ

Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS) Araştırma Görevlisi Atamalarında İstenen Evraklar

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE YABANCI UYRUKLU (YBU) KONTENJANINDAN

ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNE MÜRACAATTA BULUNACAK ADAYLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER

 

 Başvuru Esasları:

Başvurular İnternette sonuçların yayınlandığının ertesi günü 1.gün sayılmak kaydıyla 10 iş günü içinde Fakültemiz Dekanlığına Şahsen veya Posta ile yapılması gerekmektedir.

 Eksik belge ile müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. • SON MÜRACAAT TARİHİNİ MÜTEAKİP BAŞVURULARA İLİŞKİN POSTADAKİ GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

NO.

BELGE 

ADET

AÇIKLAMA

1.

Dilekçe (indir)

1

 

2.

Özgeçmiş 

1

 

3.

Pasaport Fotokopisi ve Pasaport Yeminli Tercümesi

1

Noter onaylı olmalıdır.

4.

İkametgah İzni

1

Noter onaylı olmalıdır.

5.

Diploma veya mezuniyet belgesinin yeminli tercümesi

1

Noter onaylı olmalıdır.

6.

YÖK Denklik belgesi

1

Yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi alınması zorunludur. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenmez.

7.

TUS/YDUS yerleştirme sonuç belgesi

2

Web çıktısı alınabilir.

8.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (indir)

1

 

8.

Türkçe dil bilgisi sınavı başarı belgesi (TÖMER)

1

En geç 1 yıl içinde sunulmak zorundadır. Aksi halde uzmanlık eğitimi ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenmez.

9.

Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge

1

 

10.

Sağlık raporu

1

Heyet Raporu (ilgili alanda uzmanlık eğitimi görmesinde sakınca olmadığına ilişkin ifade yer almalıdır).

11.

Vesikalık fotoğraf

5

 

12.

Personel Bilgi Formu (İndir)

 

Fotoğraf yapıştırılmalıdır.

NOT: Sağlık Bakanlığı adına Üniversitemizde uzmanlık eğitimi almaya hak kazananlar, kayıt için Sağlık Bakanlığına başvuracaklardır.


Eklenme Tarihi : 09-05-2022 10:02:22