Hızlı Erişim

TIP FAKÜLTESİ

Kardiyak Cerrahide Anestezi Sempozyumu

TARD Karadeniz Şubesi ve Ordu Üniversitesi işbirliği ile 13-14 Mayıs 2022 tarihinde Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Konferans Salonunda, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD ev sahipliğinde ‘’Kardiyak Cerrahide Anestezi Sempozyumu’’ düzenlendi. Sempozyuma Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD’ dan konuşmacı öğretim üyeleri ve Karadeniz bölgesi ile civar illerden yaklaşık 100 kişi dinleyici olarak katıldı. Son güncel literatür bilgilerinin ve yeniliklerinin tartışıldığı ve karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı sempozyum başarı ile tamamlandı.

 

 

 


Eklenme Tarihi : 17-05-2022 11:03:43