Hızlı Erişim

TIP FAKÜLTESİ

Fakültemiz Yeni Öğrencileri Beyaz Önlüklerini Giydi (06.11.2018)

Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler için “Beyaz Önlük Giyme” töreni gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tevfik Noyan, Prof. Dr. Fikri Balta, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim elemanlarının hazırladığı müzik dinletisinin ardından Tıp Fakültesine en yüksek puan ile yerleşen Muhammet Kutluhan Arpacı yaptığı konuşmasında, “Hekimlik insanlık tarihi boyunca en kutsal mesleklerden biri olmuştur. Biz tıbbiyeliler olarak bunun farkındayız. Tek umudumuz, üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala öğretileriyle bizlere yol gösteren Hipokrat’a, Galen’e, İbn-i Sina’ya nice tıp büyüklerimize ayrıca bize bu vatanı armağan eden şanlı şehitlerimize, gazilerimize ve ‘Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz’ diyecek kadar bizlere güvenen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e layık olabilmektir. Bu umudumuzu henüz yeni olmasına rağmen bu denli gelişen çok değerli öğretim elemanlarına sahip Ordu Üniversitesinde gerçekleştirecek olmaktan onur duyuyoruz. Biz hekim adaylarının buralara gelmesinde en az bizler kadar çabası olan bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ailelerimize tüm arkadaşlarım adına teşekkürü borç bilirim.” dedi.

Tıp Fakültesi intörn öğrencisi Dr. Merve Bingöl, “Beyaz önlük bir doktorluk üniforması değil, aslında bir sorumluluktur. Her yönüyle insani, vicdani, ahlaki olarak bir sorumluluktur ki bunun yükünü taşıyabilmek gerekir. Bu sorumluluğu ancak bilgi ve becerimizle taşıyabiliriz. Bilgi ve beceri içinse okumak daha fazla okumak, çalışmak daha fazla çalışmak gerekir. İyi bir tıp eğitimi donanımlı bir kadrodan ve hastaneden geçmektedir. Evet, yeterli bir hastanemiz yok fakat bizlere daha stajyer öğrenciyken bile meslektaşı nazarıyla bakan elinden geldiğince yardımcı olan hocalarıma gösterdikleri ilgiden ötürü eksiklik hissettirmedikleri için teşekkür ediyorum. Dilerim beyaz önlüğümüz leke olmasın, dilerim gelecekte daha iyi hastanemiz olsun, dilerim akıl ve bilim yol gösterici ışığınız olsun.” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Tevfik Noyan, “Fakültemizde halen 200’ü kız, 204’ü erkek olmak üzere toplam 404 öğrenci öğrenim görmektedir. Bugün beyaz önlük giyecek birinci sınıfımızda 44’ü kız, 52’si erkek olmak üzere toplam 96 öğrencimiz bulunmaktadır. Tıp eğitimine 2011 yılında başlayan fakültemizde, ikinci dönem doktorlarımızı mezun etmenin gurur ve sevincini yaşıyoruz.” dedi.

Hekimliğin bir bilim olduğu kadar aynı zamanda bir sanat da olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tevfik Noyan, “Bugün modern tıp eğitimi hala usta-çırak eğitimi temeline dayanmaktadır. Tıp doktorluğu hiçbir ayrım gözetmeksizin, başka özelliğine bakmaksızın sırf insan olarak yaratılmış olmakla kutsal addederek ona yaklaşım sanatıdır. Böylesine ciddi manevi ve insani yükümlülüğü içerisinde bulunduran bir meslektir. Günümüzde teknolojik gelişmeler baş döndürücü hızla ilerlemektedir. Bu gelişmelerin sağlık alanında tanı koyma ve tedavi etme konusundaki katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Gerçek işi insanları hastalıktan korumak ve tedavi ederek iyileştirmek olan hekim adayları olarak, insanların ruhlarındaki derinliklere yalnızca sevgiyle dokunarak ulaşılabileceğini ve hastalarla konuşup onları tanımanın, nasıl bir hayatları olduğunu bilmenin bir muayenenin sonuçlarından çok daha önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu güzel törende evlatlarını yalnız bırakmayarak bizlerle bir arada olan, bizleri onurlandıran kıymetli anne ve babalarımız; Hepiniz evlatlarınızla ne kadar çok gurur duysanız azdır. Bu güzel tablo sizlerin eseridir.  Bugüne kadar olduğu gibi, bu uzun ve yorucu süreçte evlatlarınıza destek olmaya devam edin, çocuklarınızın daima yanlarında olun. Bundan sonra evlatlarınız bize emanettir. Çocuklarınızın en iyi eğitim alması için tüm çabamız ve desteğimizi göstereceğimizden emin olunuz. Sevgili öğrencilerim, mesleğinizin sizlere yükleyeceği sorumlulukların bilincinde, çalışkan, bilimin ışığında ilerleyen, özgüvene sahip, araştıran ve Türk toplumunun sahip olduğu kültürel ve manevi değerlere sahip hekim adayları olarak tüm öğretim ve meslek hayatınızda sizlere başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Büyük emek ve çaba isteyen tıp mesleğine adım atan öğrencilerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili Tıbbiyeliler, hekim hastasıyla yakın ilişki halinde olmalıdır. Giderek gelişen teknoloji hekimi hastadan uzaklaştırmaktadır. Eğer hekim hastayla arasına makinelerin girmesine izin verirse, iyileştirici etkilerinin gücünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Doğru bir şekilde yapılan fizik muayene, hekime olan güveni güçlendirir. Sevgili öğrenciler, ülkemizde kurumsallaşmış üniversitelerde okuyan Tıp öğrencilerinin de sorunları bulunmaktadır. Kalabalık sınıfların eğitimin kalitesini düşürmesi, sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziki şiddettin geleceğe endişeyle bakmalarına neden olması, ezberciliğe dayanan eğitim sisteminin meslek yaşamlarında ya hiç ya da ender olarak karşılaşacakları ayrıntıları bilmek zorunda bırakılmalarına neden olması, TUS’a hazırlanmak için test sorularına cevap vermenin hasta odaklı bir eğitimin önüne geçmesi tıp öğrencileri geri bildirimlerinden bazılarıdır. Sizler Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri olarak, öğretim üyeleriyle bire bir yakın diyalog içinde teorik ve pratik eğitimlerinizi sürdürmektesiniz. Tıp öğrencileri olarak gerçekleştirdiğiniz etkinliklerle toplumsal sorumluluk konularında Ordu halkına farkındalık yaratıcı faaliyetler sürdürmektesiniz. Hem iyi hekim olarak sağlık hizmeti sunumu gerçekleştiren hem de tıpta uzmanlaşma yolundaki sınavlarda yüksek başarı elde eden mezun hekimlerimizle gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Rektör Yarılgaç, “Tıp Fakültesi akademisyenleri büyük bir gayret, özveri ve çaba ile hem sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmekte hem de asistan ve öğrencilerimizin en yeni bilgi ve yüksek klinik becerilere sahip hekimler olarak yetişmeleri için büyük çaba göstermektedir. Tüm öğretim üyesi arkadaşlarım ve sağlık çalışanlarının fedakarca gerçekleştirdikleri büyük hizmetlerden dolayı huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. Sizler hem sağlık hizmeti, hem eğitim-öğretim faaliyetleri hem de akademik ilerlemeniz için gerekli bilimsel çalışmalarınızı azim ve özveriyle gerçekleştiriyorsunuz. Bu duygu ve düşünceler ile siz değerli öğrencilerimize eğitim yaşamınızda ve mesleki hayatınızda başarılar diliyorum.” dedi.

Tören, Tıp Fakültesine 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran öğrencilere beyaz önlükleri giydirilmesiyle sona erdi.


Eklenme Tarihi : 08-01-2019 15:25:32