Hızlı Erişim

TIP FAKÜLTESİ

“Tüberkülozun Laboratuvar Tanısında Standardizasyon” Toplantısı ODÜ’de Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ortaklığında düzenlenen "Tüberkülozun Laboratuvar Tanısında Standardizasyon" konulu Ordu bölge toplantısı gerçekleştirildi.

Morfoloji binası Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Tevfik Noyan, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Özyurt, Tıp Fakültesi öğretim elemanları ile Ordu, Trabzon, Rize, Samsun ve Giresun’dan alanında uzman çok sayıda davetli katıldı.

Dört oturum halinde gerçekleştirilen toplantıda tüberküloz hastalığının kesin tanısının bakteriyolojik olarak konulduğu, hastanın değerlendirilmesinde kapsamlı bir tıbbi yaklaşım gerektiği, hastanın öyküsü, fizik bulguları, akciğer filmi, tüberkülin deri testi (TDT) ve İnterferon Gama Salınım Testi ile hastalıktan şüphelenilir ve bakteriyolojik ya da histolojik inceleme ile tanının kesinleştirildiği ve gerekli ilaç duyarlılık testlerinin yapılması gerektiği vurgulanarak konunun önemi detayları ile ele alındı.

ODÜ Basın


Eklenme Tarihi : 09-07-2019 15:17:43