Hızlı Erişim

TIP FAKÜLTESİ

2017 Tus Sonbahar Sınavında Odü Tıp Fakültesi Birinci Sırada Yer Aldı (07.06.2018)

ÖSYM’nin web sitesinde yayınlanan 2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonbahar değerlendirme raporuna göre Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları %42.86’lık yerleşme oranıyla birinci sırada yer aldı.

69 Tıp Fakültesi Arasında Birinci

12’si yabancı uyruklu olmak üzere 180’i kız, 179’u erkek olmak üzere toplam 359 tıp doktoru adayının öğrenimlerine devam ettiği 23 araştırma görevlisinin de tıpta uzmanlık eğitimlerini sürdürdüğü ODÜ Tıp Fakültesi, Türkiye genelindeki toplam 69 Tıp Fakültesi arasında birinci oldu.

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçmek amacıyla ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yapılan, yeterlilik ile yarışma esaslarına dayanan TUS’ta Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından sınava giren 28 adaydan 12’si uzmanlık eğitimi almak üzere tercih ettikleri bir alana yerleşmeye hak kazandı.

 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Mezunlarının Hızlı Karar Verme Oranı Yüksek

Adayların tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama ayrıca bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerinin ölçülmesinin amaçlandığı ve iki farklı oturum şeklinde her biri 120 çoktan seçmeli sorudan oluşan Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ile Klinik Tıp Bilimleri Testinden (KTBT) TUS’ta Üniversitemiz Tıp Fakültesi, teori ile pratiği bir araya getirerek tıp alanındaki temel kavramlar, ilke ve yöntemler çerçevesinde hızlı karar verme düzeyini üst seviyelerde tuttuğunu ortaya koydu.

Bu Başarı Bizler İçin Gurur Kaynağı

Elde edilen yüksek başarı oranı ile ilgili açıklama yapan Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tevfik Noyan, Üniversitemiz Tıp Fakültesinin ilk dönem mezunları tıp doktorlarının göstermiş oldukları bu büyük başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek “Fakülte eğitiminin temel amacının tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi başta olmak üzere sağlık eğitimini desteklemek, iyi eğitim almış, yeniliklere açık ve bilim ışığında ilerleyen hekimler yetiştirmektir. Aslında, tıp eğitimi TUS başarısına odaklanmamalı ancak verilen eğitim ve öğretimin başarısını gösteren temel çıktı olarak oldukça önemlidir. Bu başarıya imza atan mezun hekimler başta olmak üzere emeği ve katkısı bulunan tüm öğretim üyelerine teşekkür ederek, bu başarının devam etmesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Ordu Üniversitesinin sağlık hizmetleri eğitimi ve bu hizmetlerin topluma ulaştırılması noktasında ortaya koyduğu çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “İlk öğrenci alımını 2011 yılında gerçekleştiren Üniversitemiz Tıp Fakültesi, tıp eğitimini öğrencilerini başka bir üniversiteye göndermeden kurumumuz bünyesinde sağlamıştır. Bu dönemden itibaren de Tıp Fakültemiz ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde yürütülen çalışmalarla bölgemizin sağlık sorunlarının çözümünde önemli mesafelerin kat edildiği ve başka illere olan sevk oranlarında çok ciddi azalmaların meydana geldiği açıkça görülmüştür. Hastanemizde sadece geçen yıl yapılan tetkik sayısında 4 milyona ulaşılmış, 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte hastanemize başvuran hasta sayısında 3,6; yatan hasta sayısında 3,1; ameliyat sayısında 4,5 kat artış meydana gelmiştir. Bölgesindeki sağlık hizmetlerinin dünya standartlarına ulaşmasına katkı sunarak bu hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlayan öğretim üyelerimiz, bu süreçte öğrencilerin en yeni bilgi ve yüksek klinik becerilere sahip hekimler olarak yetişmeleri için de büyük bir çaba göstermişlerdir. Bu ciddi çalışmaların neticesinde genç hekimlerimizin TUS sınavında kısa zaman içerisinde alanlarıyla ilgili gösterdikleri bu başarı bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Çünkü bizler Üniversitemizin herhangi bir akademik biriminden mezun olan bireyleri; değişimin anahtarı, gelişmenin itici gücü, her alanda gelişmiş, istikrar içinde büyüyen, güçlü, demokratik ve müreffeh Türkiye’nin mimarları olarak görmekteyiz. Bu vesileyle öğrencilerimiz başta olmak üzere bu başarıda katkısı olan Tıp Fakültemizin öğretim üyelerini kutlar ve kendilerine yeni çalışmalarında başarılar dilerim.” şekline konuştu.


Eklenme Tarihi : 08-01-2019 13:41:33