TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı   
Prof. Dr. Tülin BAYRAK
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet BAYRAK
Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Burak GÜRPINAR
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Abdullah ÜNER
Dr. Fatih Ahmet UZDU
Dr. Esra YİĞİT

Bölüm Hakkında

Biyokimya Anabilim Dalı Tıp Fakültesi bünyesinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında  kurulmuştur. Bölümün akademik kadrosunda 4 öğretim üyesi (3 profesör, 1 Dr. Öğr. Üyesi) bulunmaktadır. 

Anabilim Dalımızda çağdaş bilim ve teknolojinin imkanları kullanılarak toplumumuzun ihtiyacı olan nitelikli sağlık personeli ve bilim insanı yetiştirmek ayrıca kaliteli sağlık hizmeti sunmak üzere mevcut  4 Öğretim Üyesi tarafından eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile Klinik Laboratuvar hizmetleri verilmektedir.

Anabilim Dalımızda, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerine Biyokimya ve Klinik Biyokimya konularında teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Yüksek lisans öğretimine 2013-2014 eğitim-öğretim yılında başlanmıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak, Ekim ve Şubat aylarında sınavla yüksek lisans öğrencileri alınmaktadır.

Biyokimya Anabilim Dalı Cumhuriyet Yerleşkesi morfoloji binası C blokta eğitim-öğretim ve araştırma işlevlerini sürdürmektedir. Anabilim dalımıza ait 1 adet araştırma laboratuarımız mevcuttur. Ayrıca, eğitim-araştırma hastanesinde Klinik Laboratuvar hizmeti verilmektedir. Anabilim Dalımızda rutin tetkiklerin yanı sıra spektrofotometrik analizler,  moleküler çalışmalar ve ELİSA testleri çalışılabilmektedir.

Anabilim Dalımızda birçok araştırma projesi yürütülmekte olup sonuçları ulusal ve uluslar arası dergi ve kongrelerde sunulmakta ve yayınlanmaktadır. Diğer bölümlerle işbirliği içinde çeşitli araştırma projeleri devam etmektedir ve gelecek için yeni projeler oluşturulmaktadır.

Biyokimya Anabilim Dalı´nda yapılan bilimsel çalışmalar birkaç ana konu üzerinde yoğunlaşmıştır; oksidatif stres ve antioksidanlar, lipid metabolizması, enzim saflaştırılması ve enzim kinetiği.


Ekleme tarihi: 29-11-2018 07:46:24 Güncellenme tarihi: 20-02-2024 16:43:40