TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Mustafa Kerem ÇALGIN
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Mustafa Kerem ÇALGIN
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Özlem KALAYCI
Bölüm Hakkında

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin içinde 1. katta yerleşmiştir. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'na bağlı laboratuvarlarımızda bakteriyoloji, parazitoloji, mikoloji, virolojik seroloji ve moleküler mikrobiyoloji başlıklarında geniş bir spektrum dahilinde tanı testleri yapılmaktadır.

Bakteriyolojide otomatik identifikasyon sistemleri ve otomatize kan kültür cihazı kullanılarak işlemler yapılmaktadır. Klinik örneklerin boyalı mikroskopilerinin aynı gün içerisinde değerlendirilmesi ile klinisyenin ön tanı ya da ayırıcı tanısında hızlı bir şekilde sonuca ulaşmasına; tiplendirme ve duyarlılık sonuçlarının gecikmeden verilmesi ile de tedavinin en kısa sürede başlanmasına yardımcı olunmaktadır.

Parazitoloji alanında etkene yönelik boyalı/boyasız mikroskobik incelemeler gibi klasik koprolojik tanı yöntemlerinin yanı sıra, sonuçların hız ve güvenilirliğini arttıran serolojik ve immunolojik testlerle tanı desteklenmektedir. Hasta kan/serumları ya da gönderilen farklı hasta materyallerinde ELISA, IHA gibi serolojik testler, ayrıca hızlı tanı testleri, direkt ve/veya boyalı yayma incelemeleri de kullanılarak çeşitli paraziter hastalıkların tanısı konmaktadır.

Mikoloji alanında özellikle immun sistemi baskılanmış hematoloji ve onkoloji hastalarında klasik yöntemler tanı amacıyla uygulanmaktadır. Antifungal duyarlılık sonuçları da verilebilmektedir. Tüberküloz tanısı için aside dirençli bakteri boya sonuçları gün içinde verilmektedir.

Viral etkenler daha çok ELISA yöntemi ile taranmakta olup, AIDS ve hepatit etkenleri hızlı ve duyarlı yöntemlerle tespit edilmekte ve gerektiğinde yapılması gereken doğrulama testleri uygulanmaktadır. Kan bankası hizmetleri de laboratuarlarımızla ilişkili olarak yürütülmektedir. Test güvenilirliği iç ve dış kalite kontrolleriyle sağlanmaktadır. Hizmet 24 saat kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimi verilmekte ve mikrobiyolojideki yeniliklerin bölümümüze kazandırılması hedeflenerek üniversitemiz bünyesinde ve diğer kuruluşlarla ortak olarak planlanan çeşitli araştırma projeleri ile bilimsel çalışmalarımız sürdürülmektedir.


Ekleme tarihi: 29-11-2018 07:47:04 Güncellenme tarihi: 06-01-2023 11:48:42