TIP FAKÜLTESİ

Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özgür ENGİNYURT
Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Bestegül ÇORUH AKYOL

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Deniz ÖZKURT

Arş. Gör. Feyza OSANMAZ

Arş. Gör. Neslihan ERGİN

Arş. Gör. Pelin CİHAN

Arş. Gör. Seyyit KAÇMAZ

Arş. Gör. Şeymanur ÖZDEMİR

Dr. Ahmet Ruhi İÇTÜZER

Dr. Aslıhan KAYA ÜNAL

Dr. Ahmet EKŞİ

Dr. Bakiye ÖLMEZ

Dr. Burak MUTLU

Dr. Betül TANRIVER

Dr. Büşra BOZ

Dr. Eda Şaziye HİLAL

Dr. Enes Buğra DURU

Dr. Canan GÖNEN TURAN

Dr. Cemal YILDIZ

Dr. Çağatay EVLİ

Dr. Diren AHRAS

Dr. Ezgisu DEMİRBAŞ

Dr. Fatma Merve MEMİŞ

Dr. Görkem NASUHBEYOĞLU

Dr. Gülsüm Nur TOPAL

Dr. Hakan İSPİR

Dr. Haydar Görkem ALAN

Dr. Hilal EZER

Dr. İbrahim ÖZDEMİR

Dr. Kübra TEK

Dr. Kübra YILMAZ AKKURT

Dr. Mehmet Alptekin YILMAZ

Dr. Merve Nur GÜLTEKİN

Dr. Merve KÖYBAŞI

Dr. Murat TINKIR

Dr. Mustafa Emirhan TAPAN

Dr. Nagihan KILIÇ

Dr. Rabia ERKARA

Dr. Ömer ÖĞE

Dr. Sevi MERMER

Dr. Şevval YİĞİT

Dr. Şüheda AKARSU

Dr. Tuğçe ARICI TINKIR

Dr. Tülay SIRIM

Dr. Uğurcan MEMİŞ

Dr. Vedat TUNÇ

Dr. Yavuz Selim EROL

Dr. Zeynep Doğa MELİKOĞLU

Arş. Gör Ali ERYILDIZ (SAHU)

Arş. Gör. Cihan ÖZDEMİR (SAHU)
Arş. Gör. Engin DEMİR (SAHU)
Arş. Gör. Engin KESKİN (SAHU)
Arş. Gör. Gökhan ALTINEL (SAHU)
Arş. Gör. Hayrullah ATEŞ (SAHU)
Arş. Gör. Kadriye KOCAMAN (SAHU)
Arş. Gör. Kamil GÖÇ (SAHU)
Arş. Gör. Muhammet ÖZDEMİR (SAHU)
Arş. Gör. Murat DURDU (SAHU)
Arş. Gör. Ömer Ufkun YILDIRIM (SAHU)
Arş. Gör. Selahattin GELİCİ (SAHU)
Arş. Gör. Sümeyye TOKAT PEHLİVANLI (SAHU)

Bölüm Hakkında

Diğer tüm uzmanlık dalları gibi Aile Hekimliği de bir gereksinime yanıt olarak ortaya gelmiştir. İlk kez 1920’li yıllarda Avrupa’da, 50’lerde ABD’de tartışılmaya başlanmış ve uygulamaya geçmiş olsa da, ülkemizde tıbba bu yeni bakış açısının yansımaları ilk kez 1960’larda 224 sayılı yasa ve Toplum Hekimliği modeli kapsamında bütünleştirilmiş bakım başlığı altında gündeme gelmiştir. Basamaklandırılmış sağlık sunum modelinde birinci basamak sağlık hizmetleri içerisine yerleşmiş bulunan bu anlayış zaman içerisinde gelişim göstermiş ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlık kazanmıştır. 

Ülkemizde 1983 yılında ayrı bir uzmanlık dalı olarak \"Tababet Uzmanlık Tüzüğünde\" yer alan aile hekimliği uzmanlığı, basamaklı sağlık sunum modelinde birinci basamağın klinik uzmanlık dalı olarak yerini almış oldu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Ankara) ilk aile hekimliği anabilim dalı kuruldu ve 1985 yılında aile hekimliği uzmanlık eğitimine Sağlık Bakanlığı ve SSK\' ya bağlı eğitim hastanelerinde başlandı. 1993 yılında Yüksek Öğretim Kurumunun 24.06.1993 tarih ve 12547 sayılı kanun ve 2882 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca üniversitelerde Aile Hekimliği eğitiminin temelini oluşturmak üzere Anabilim Dalları kurulması kararı alınmıştır

Mezuniyet öncesi eğitim: 
Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde öğrencilere aile hekimliğini tanıtıcı dersler anlatılmakta, intern doktorlar birinci basamak sağlık hizmetleri ve Aile Hekimliği konularında bilgilendirilmektedir. 

Mezuniyet sonrası eğitim:
Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 36 aydır. Bu süre aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

AİLE HEKİMLİĞİ - 12 AY

İÇ HASTALIKLARI - 6 AY (1 AY KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ)

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - 6 AY

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM - 5 AY

GENEL CERRAHİ - 2 AY

PSİKİYATRİ - 3 AY

SEÇMELİ 1 - 1 AY

SEÇMELİ 2- 1 AY

Seçmeli dış rotasyonların, Göğüs hastalıkları, Dermatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji ve KBB bölümlerinden birinde yapılması gereklidir.

Asistanlık eğitimi süresince rotasyon yeterlilikleri ilgili anabilim dallarından alınmakta, buna ek olarak eğitim faaliyetleri Aile Hekimliği anabilim dalında seminerler ve literatür sunumları ile mezuniyet sonrası eğitim sürdürülmektedir.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Özgür Enginyurt ‘un Göreve başlaması ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görevlendirilmesi ile birlikte 24 Mayıs 2012 tarihinde kurulmuştur.
Mezuniyet öncesinde; tıp fakültesi öğrencilerinin aile hekimliği konusunda bilgilendirilmeleri, birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda dikkat edilmesi gerekenler, karşılaşılabilen zorluklar ve aile hekimliği derslerinin anlatılması amaçlanmış,
Mezuniyet sonrasında; 3 yıllık aile hekimliği asistanlık süresinin etkin bir şekilde zorunlu rotasyonlarla tamamlanarak aile hekimliği uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmıştır.


Ekleme tarihi: 29-11-2018 08:09:40 Güncellenme tarihi: 07-02-2024 09:36:25