Hızlı Erişim

TIP FAKÜLTESİ

Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özgür ENGİNYURT
Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Bestegül ÇORUH AKYOL

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Arefe YUMUŞAKBAŞ SEVİNÇ

Arş. Gör. Bedirhan ERTEK

Arş. Gör. Bennur TURGUT

Arş. Gör. Demet KELLECİ

Arş. Gör. Deniz HACIALİEFENDİOĞLU

Arş. Gör. Elif KILIÇ

Arş. Gör. Feyza OSANMAZ

Arş. Gör. Gamze YILMAZ

Arş. Gör. Mehmet YILMAZ

Arş. Gör. Muhammed Çağatay İŞYAPAN

Arş. Gör. Neslihan ERGİN

Arş. Gör. Pelin CİHAN

Arş. Gör. Seyyit KAÇMAZ

Arş. Gör. Şeymanur ÖZDEMİR

Dr. Aslıhan KAYA ÜNAL

Dr. Enes Buğra DURU

Dr. Fatih ÇAKICI

Dr. İlknur KOCAKIR

Dr. Kaan SARI

Dr. Çağatay EVLİ

Dr. Görkem NASUHBEYOĞLU

Dr. Merve Nur GÜLTEKİN

Dr. Merve KÖYBAŞI

Dr. Murat TINKIR

Dr. Nagihan YAŞAR

Dr. Tuğçe ARICI TINKIR

Dr. Tülay SIRIM

Dr. Umut DAY

Dr. Vedat TUNÇ

Dr. Yavuz Selim EROL

Arş. Gör Ali ERYILDIZ (SAHU)

Arş. Gör. Cihan ÖZDEMİR (SAHU)
Arş. Gör. Engin DEMİR (SAHU)
Arş. Gör. Engin KESKİN (SAHU)
Arş. Gör. Gökhan ALTINEL (SAHU)
Arş. Gör. Hayrullah ATEŞ (SAHU)
Arş. Gör. Kadriye KOCAMAN (SAHU)
Arş. Gör. Kamil GÖÇ (SAHU)
Arş. Gör. Muhammet ÖZDEMİR (SAHU)
Arş. Gör. Murat DURDU (SAHU)
Arş. Gör. Ömer Ufkun YILDIRIM (SAHU)
Arş. Gör. Selahattin GELİCİ (SAHU)
Arş. Gör. Sümeyye TOKAT PEHLİVANLI (SAHU)

Bölüm Hakkında

Diğer tüm uzmanlık dalları gibi Aile Hekimliği de bir gereksinime yanıt olarak ortaya gelmiştir. İlk kez 1920’li yıllarda Avrupa’da, 50’lerde ABD’de tartışılmaya başlanmış ve uygulamaya geçmiş olsa da, ülkemizde tıbba bu yeni bakış açısının yansımaları ilk kez 1960’larda 224 sayılı yasa ve Toplum Hekimliği modeli kapsamında bütünleştirilmiş bakım başlığı altında gündeme gelmiştir. Basamaklandırılmış sağlık sunum modelinde birinci basamak sağlık hizmetleri içerisine yerleşmiş bulunan bu anlayış zaman içerisinde gelişim göstermiş ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlık kazanmıştır. 

Ülkemizde 1983 yılında ayrı bir uzmanlık dalı olarak \"Tababet Uzmanlık Tüzüğünde\" yer alan aile hekimliği uzmanlığı, basamaklı sağlık sunum modelinde birinci basamağın klinik uzmanlık dalı olarak yerini almış oldu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Ankara) ilk aile hekimliği anabilim dalı kuruldu ve 1985 yılında aile hekimliği uzmanlık eğitimine Sağlık Bakanlığı ve SSK\' ya bağlı eğitim hastanelerinde başlandı. 1993 yılında Yüksek Öğretim Kurumunun 24.06.1993 tarih ve 12547 sayılı kanun ve 2882 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca üniversitelerde Aile Hekimliği eğitiminin temelini oluşturmak üzere Anabilim Dalları kurulması kararı alınmıştır

Mezuniyet öncesi eğitim: 
Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde öğrencilere aile hekimliğini tanıtıcı dersler anlatılmakta, intern doktorlar birinci basamak sağlık hizmetleri ve Aile Hekimliği konularında bilgilendirilmektedir. 

Mezuniyet sonrası eğitim:
Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 36 aydır. Bu süre aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

AİLE HEKİMLİĞİ - 12 AY

İÇ HASTALIKLARI - 6 AY (1 AY KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ)

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - 6 AY

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM - 5 AY

GENEL CERRAHİ - 2 AY

PSİKİYATRİ - 3 AY

SEÇMELİ 1 - 1 AY

SEÇMELİ 2- 1 AY

Seçmeli dış rotasyonların, Göğüs hastalıkları, Dermatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji ve KBB bölümlerinden birinde yapılması gereklidir.

Asistanlık eğitimi süresince rotasyon yeterlilikleri ilgili anabilim dallarından alınmakta, buna ek olarak eğitim faaliyetleri Aile Hekimliği anabilim dalında seminerler ve literatür sunumları ile mezuniyet sonrası eğitim sürdürülmektedir.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Özgür Enginyurt ‘un Göreve başlaması ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görevlendirilmesi ile birlikte 24 Mayıs 2012 tarihinde kurulmuştur.
Mezuniyet öncesinde; tıp fakültesi öğrencilerinin aile hekimliği konusunda bilgilendirilmeleri, birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda dikkat edilmesi gerekenler, karşılaşılabilen zorluklar ve aile hekimliği derslerinin anlatılması amaçlanmış,
Mezuniyet sonrasında; 3 yıllık aile hekimliği asistanlık süresinin etkin bir şekilde zorunlu rotasyonlarla tamamlanarak aile hekimliği uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmıştır.


Ekleme tarihi: 29-11-2018 08:09:40 Güncellenme tarihi: 24-10-2022 11:50:34