TIP FAKÜLTESİ

Tarihçe

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Bakanlar Kurulunun 01 Mart 2006 tarihli 5467 Sayılı Kararı ile kurulmuştur. Tıp Fakültesi kadrosunda farklı branşlardan olmak üzere 17 profesör, 37 doçent ve 51 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Akademik ve idari kadro oluşturma çabaları hızla devam etmekte olup, yeni katılacak öğretim üyeleri ile kadro daha da güçlendirilecektir.

Ordu İline büyük hizmet sağlayacak Tıp Fakültesi Hastanesinin mümkün olan en kısa sürede açılabilmesi için yoğun bir çaba gösterilmektedir. Devam eden bu süreçte Tıp Fakültesi sağlık hizmetlerini, T.C. Ordu Valiliği ile T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Birlikte Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Protokol kapsamında  T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi  Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde vermekte olup, fakültemiz öğretim üyeleri burada eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Tıp Fakültesinin Morfoloji binası 14.584 m2 kapalı alana sahip olup bu binada 570 kişilik konferans salonu, 198 kişilik üç adet amfi, 55 kişilik 3 adet derslik, kütüphane, kafeterya, 3 adet multidisiplin laboratuvarı, Anatomi laboratuvarı ve Bilişim Laboratuvarı ile birlikte çok sayıda laboratuvar, Temel Tıp Bilimleri anabilim dallarına ait mekanlar, dekanlık ve yönetim birimleri bulunmaktadır. Öğrenci laboratuvarları ve derslikler modern ders araç ve gereçleri ile donatılmakta olup entegre sistem ile eğitim yapılmaktadır.

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere 20 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlayan Fakültemizin bugün 665 öğrencisi öğrenim görmektedir. Fakültemizde tıp eğitiminin yanı sıra, tıpta uzmanlık ve yüksek lisans eğitimi de sürdürülmektedir. Fakültemizde 17 profesör, 37 doçent ve 51 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 105 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca çeşitli branşlarda 34 araştırma görevlisi de eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Her geçen gün artan sayısıyla akademisyenlerimiz eğitim ve öğretim hayatında öğrencilerimize ışık tutarken, aynı zamanda gerçekleştirdikleri çalışmalarla isimlerini bilim dünyasında duyurmaktadırlar.


Ekleme tarihi: 29-11-2018 06:56:23 Güncellenme tarihi: 25-01-2024 09:06:05