TIP FAKÜLTESİ

Mevzuat
 
Devlet Memurlari Kanunu
İndir 
Yüksekogretim Kanunu   
İndir
Yüksekogretim Personel Kanunu
İndir
Gelir Vergisi Kanunu
İndir
Harcirah Kanunu
İndir
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
İndir 
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
İndir
Arastirma ve Gelistirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkinda Kanun
İndir
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
İndir
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
İndir
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Ekleri
İndir
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği
İndir
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Danışma Yönergesi
İndir   
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI (İntörlük Dönemi) 
Eğitimi Yönergesi
İndir
Ordu Üniversitesi Lisans ve Önlisans Mezuniyet Belgeleri, Diploma ve 
Diploma Eki Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge
İndir
Ordu Üniversitesi Ögretim Üyeligi Kadrolarina Basvuru ve Atanma 
Kosullari ve Uygulama Yönergesi
İndir
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat veGörevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
İndir
Rotasyonlar
İndir
 Terimler Sözlüğü
İndir
Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İndir

Ekleme tarihi: 30-11-2018 06:50:32 Güncellenme tarihi: 06-07-2023 11:07:06