TIP FAKÜLTESİ

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hatice HANCI
Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Semih TAN
Araştırma Görevlileri
Öncelikli Alan Arş. Gör. Cemre Zeynep HARMAN
Bölüm Hakkında

Anabilim Dalı, Eylül 2013’de eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Anabilim Dalı, temel tıp bilimlerinden birisi olan histoloji ve embriyoloji alanında eğitim sağlamaktadır. Bu amaçla Tıp Fakültesi birinci sınıf ve Diş Hekimliği Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerine ders verilmektedir.

Kısa bir tanım yapmak gerekirse histoloji ve embriyoloji, mikroskobik seviyede hücre ve dokuların yapılarını ve gelişimlerini inceleyen bilim dallarıdır.

Anabilim Dalımız Morfoloji Binasının 4. katında yer almaktadır. Bu katta Anabilim Dalına ait öğretim üyesi odaları ve laboratuvarlar bulunmaktadır.

Araştırma Alanları

  • Kanser hücre kültürü
  • Periferik sinir rejenerasyonu
  • Stereolojik çalışmalar (hacim hesaplamaları, hücre sayımı) ve çeşitli dokular (böbrek, dental yapılar, merkezi ve periferik sinir sistemi vb) üzerinde immünohistokimyasal teknik uygulamaları

Ekleme tarihi: 29-11-2018 07:44:53 Güncellenme tarihi: 19-01-2023 15:00:05