TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ülkü KARAMAN
Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Türkan Mutlu YAR
Bölüm Hakkında

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Mart 2006 tarihinde kurulmuştur. Parazitoloji Anabilim Dalı 2010 yılında kurulmuştur. Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı kurucusu Prof. Dr. Ülkü KARAMAN’dır.

Anabilim Dalı, Morfoloji binası 4. Kattadır.

Laboratuvarlar: Bir araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Öğrenci: Dönem-I, Dönem-II, Dönem-III öğrencisi yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu kapsamındaki bölümlerin öğrencilerine de teorik ders verilmekte ve pratik uygulama yapılmaktadır.

Evrensel değerler ışığında; bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, katılımcı, üretken ve ürettiği değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil edebilen parazitologlar yetiştirmektir. Diğer taraftan deneyim ve teknolojiden yararlanarak yüksek düzeyde bilimsel araştırmalar ile elde edilen bilgileri, toplum yararına sunarak, etkin biçimde kullanılmasını ve yayılmasını sağlamaktır.

Topluma hizmet, sürekli eğitim ve öğretim, araştırmalar, ulusal ve  uluslararası düzeyde bilimsel verilere katkıda bulunma konularında; çözüm bulabilen, üretken, dürüst, araştırmacı ve uygulayıcı parazitologlar yetiştirmek, rutin hizmette ise; eğitim ve araştırma etkinliklerinin temelini bilen, gelişmiş teknolojileri kullanan,  dünyaca kabul görmüş referans testler uygulayan, kalite kontrol ve biyogüvenlik kurallarına uygun olarak çalışan, bölgemizin gereksinimlerine tam olarak cevap verebilecek tetkikler yapan, son gelişmeleri takip eden, bölge için referans laboratuvar özelliğini kazanabilecek donanıma ve her düzeyde kaliteli hizmet veren personele sahip bir laboratuvar olabilmektir.

Ana Bilim Dalı Çalışma Konuları

Helmintoloji

Protozooloji

Entemoloji


Ekleme tarihi: 29-11-2018 07:47:59 Güncellenme tarihi: 28-09-2023 15:23:14