Hızlı Erişim

TIP FAKÜLTESİ

Formlar
 
Aile Durum Bildirimi Formu
İndir 
Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine  Ödenecek Ücrete 
İlişkin Dilekçe Örneği        
İndir
Dogum  Yardimi Basvuru Dilekçesi
İndir
E-posta İstek Formu
İndir
Ek Ders Formu
İndir
Ek Ders Formu Eki Ders Program
İndir 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
İndir 
Hizmet Belgesi-Görev Yeri Belgesi-Dilekçe Örneği
İndir
Hizmet Pasaportu Dilekçe Örneği
İndir
Hususi Pasaport Dilekçe Örneği
İndir
Kimlik Bilgi Formu
İndir
Kongre Talep Dilekçe Örneği
İndir
Maas Promosyon Dilekçe Örneği
İndir
Mal Bildirim Formu
İndir   
Mal Bildrim Zarfı
İndir
Nöbet izni Formu
İndir
Ordu Üniversitesi Atama Başvuru Formu
İndir
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Danışman Öğretim Üyesi 
Değerlendirme Formu
İndir
Ordu Üniversitesi Personel İlişik Kesme Formu
İndir
Özgeçmiş Format
İndir
Puanlama Tablosu
İndir 
Sürekli Görev Yolluğu
İndir 
Tez Öneri Formu
İndir
Tıpta Uzmanlık Tezi Değerlendirme Formu
İndir
Toplantı Katılım Sonrası Raporu
İndir
Yabancı  Dil Tazminat Dilekçe Örneği
İndir 
Yeniden Atanma Dilekçe Örneği 
İndir 
Yolluk Dilekçe Örneği
İndir 

 

 

Ekleme tarihi: 29-01-2019 15:54:50 Güncellenme tarihi: 14-05-2019 14:23:07